भौतिकशास्त्र म्हणजे काय? – व्याख्या, इतिहास आणि शाखा

मूलभूत विज्ञान म्हणून ओळखले जाणारे, भौतिकशास्त्र इतर नैसर्गिक विज्ञानांचा पाया तयार करते. या धड्यात, आपल्याला भौतिकशास्त्राच्या क्षेत्रासह, त्याच्या इतिहासाबद्दल आणि त्याच्या अभ्यासाच्या आधुनिक शाखांबद्दल जाणून घेता येईल. भौतिकशास्त्र म्हणजे काय? …

Read More